Dibevo en maatschappelijk verantwoord ondernemen

In 2011 sloot Dibevo zich als partner aan van MVO Nederland. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en houdt zich bezig met het geven van voorlichting en informatie over mvo. Samen met ondernemers uit de huisdierenbranche is een brancheplan opgesteld. Daarbij heeft Dibevo het manifest van MVO Nederland ondertekend en ook haar eigen invulling aan toegevoegd in de bijlage.

In 2011 sloot Dibevo zich als partner aan van MVO Nederland. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en houdt zich bezig met het geven van voorlichting en informatie over mvo. Samen met ondernemers uit de huisdierenbranche is een brancheplan opgesteld. Daarbij heeft Dibevo het manifest van MVO Nederland ondertekend en ook haar eigen invulling aan toegevoegd in de bijlage.

Het MVO-brancheplan is de leidraad die Dibevo hanteert om mvo actief onder de aandacht te brengen van Dibevo-leden.

Uitgangspunten

Dibevo zal de komende jaren haar leden ondersteunen om mvo-activiteiten in de bedrijfsvoering in te voeren. Het doel hierbij is streven naar een optimale balans tussen winst, milieu en mensen. Daarbij hanteert Dibevo de volgende vertrekpunten:

  • dierenwelzijn / herkomst;
  • energiebesparing;
  • ketenverantwoordelijkheid (duurzaam inkopen en duurzaam transport);
  • waterbesparing;
  • transparantie en communicatie met de maatschappij.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo)

Simpel gezegd komt maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) erop neer dat er een evenwicht is tussen de financiële kant van je onderneming (winst, rendement) en de sociale en ecologische kant (mens en milieu). Veel kleine ondernemers denken dat mvo alleen maar van toepassing is voor grote bedrijven. Of gaan er vanuit dat het een hele toer is. Maar dat is een misvatting.

Verantwoord ondernemen kan ook in kleine dingen zitten. Neem alleen al het besparen op verlichting en verwarming. Dat is beter voor het milieu, maar je bespaart er ook kosten mee. Of wat dacht je van je afval scheiden of een donatie schenken aan het goede doel. Allemaal voorbeelden van mvo. Vaak doe je dit al, maar sta je er niet direct bij stil. En dat is waar het dus allemaal om draait: bewustwording van je acties. Je kunt dit ook verder inzetten en niet alleen beperken tot je eigen bedrijf. Bij de inkoop van je producten kun je bijvoorbeeld kiezen voor producten die op een duurzame manier gemaakt zijn of dat de verpakking uit biologisch afbreekbare producten bestaat.

Waarom is mvo belangrijk voor de toekomst van je onderneming?

Steeds meer klanten zijn met duurzaamheid bezig en verwachten dat ook van jou als ondernemer. Ook zorgt mvo voor een positieve sfeer op de werkvloer en dat zorgt weer voor gemotiveerde en betrokken medewerkers.