Dibevo MVO-Brancheplan

Dibevo is partner van MVO Nederland om zo het duurzaam ondernemen onder de aandacht te brengen en te houden van ondernemers in de huisdierenbranche.

In samenwerking met ondernemers is een brancheplan opgesteld en Dibevo heeft het manifest van MVO Nederland ondertekend en hier haar eigen invulling aan toegevoegd.

Het MVO-brancheplan is de leidraad die Dibevo hanteert om mvo actief onder de aandacht te brengen van Dibevo-leden.

Uitgangspunten

Dibevo zal de komende jaren haar leden ondersteunen om mvo-activiteiten in de bedrijfsvoering in te voeren. Het doel hierbij is streven naar een optimale balans tussen winst, milieu en mensen. Daarbij hanteert Dibevo de volgende vertrekpunten:

  • dierenwelzijn / herkomst;
  • energiebesparing;
  • ketenverantwoordelijkheid (duurzaam inkopen en duurzaam transport);
  • waterbesparing;
  • transparantie en communicatie met de maatschappij.

Dibevo vindt dat mvo de toekomst heeft. Natuurlijk kunnen we van elkaar leren om duurzaamheid in de bedrijfsvoering in te voeren. Maak jij bewuste keuzes voor je bedrijf die gunstig zijn op onze aarde, de mensen om je heen of de groei van je bedrijf? Deel je ervaringen dan met ons en stuur een mail aan Karin Bosman. Een goed verhaal publiceren wij op de website. En als er ruimte is, besteden wij er aandacht aan in het Dibevo-Vakblad. Dat doen wij alleen als je daar prijs op stelt.