People, Planet, Profit (& Pleasure)

De kern van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is het streven naar een optimale winst (profit), waarbij aandacht voor het milieu (planet) en zorg voor mensen (people) centraal staan.

Profit (Winst)

Het is de uitdaging om invulling te geven aan mvo, ook wel duurzaam ondernemen, dat past bij je bedrijf. Want uiteindelijk wil je toch een mooi, succesvol bedrijf neerzetten dat winst maakt. Dit kun je heel eenvoudig oppakken door bijvoorbeeld je energieverbruik van je bedrijf te verlagen of afval te minderen. Zo bespaar je én kosten voor je bedrijf én ben je op een maatschappelijke manier aan het ondernemen. Naast deze ‘daadwerkelijke winst’ is er ook winst te behalen in vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, etc.

Planet (De aarde)

Heeft je bedrijf een belastend effect op het milieu? En zo ja, hoe ga je als ondernemer daarmee om? Denk aan de gevolgen voor lucht, water, bodem en biodiversiteit door de producten die het bedrijf maakt, de processen die het bedrijf uitvoert en de diensten die zij levert. Hier zijn allerlei alternatieven voor, zoals Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik, duurzame mobiliteit en duurzame producten en diensten.

People (Mensen)

Houdt je bedrijf rekening met de belangen en de behoeften van de mensen waar nauw contact mee is? Zoals medewerkers, klanten, leveranciers en de samenleving als geheel. Let de organisatie op de veiligheid op de werkplek, het behouden van medewerkers, arbeidsrechten, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, discriminatie, diversiteit op de werkvloer, scholing, stagebeleid en maatschappelijke betrokkenheid? Allerlei termen die betrekking hebben op de dimensie ‘People’.

Als de 3 P’s in goed evenwicht zijn, dan leveren de resultaten plezier op in mvo. En dat is de vierde P – “Pleasure”.