25 november 2015 | Dossier:

Amsterdamse conferentie Dierenwelzijn: Dibevo-leden hebben zaken beter voor elkaar

Conferentie Dierenwelzijn in Amsterdam

Op 12 november 2015 werd in Amsterdam de eerste conferentie Dierenwelzijn gehouden. De aanleiding daarvoor was de gepubliceerde nota Agenda Dieren 2015-2018. Het was een uitstekend georganiseerde en drukbezochte bijeenkomst waar Gerrit Hofstra namens Dibevo aanwezig was. Hofstra hield daarbij ook een flitspresentatie.

Presentaties

Er was een groot aantal presentaties over zowel gehouden als wilde dieren binnen de grenzen van Amsterdam. Bijvoorbeeld presentaties over de wilde soorten binnen de grenzen van Amsterdam, de bescherming van de mus, de noodzaak van de jacht, het voorkomen van hinder en schade zonder jacht, opvang van wilde en gehouden dieren, ondersteuning van minima, filosofische overwegingen over dierwelzijn en nog veel meer.

Flitspresentatie Dibevo

Dibevo mocht een flitspresentatie houden die weliswaar maar 2 minuten mocht duren, maar Gerrit Hofstra slaagde erin om toch een aantal belangrijke onderwerpen voor het voetlicht te brengen.

Waarom verkoop van dieren in de dierenspeciaalzaak?
De dierenspeciaalzaak is de aangewezen plaats voor de verkoop van dieren; alleen daar is kennis (zowel van de verkoper, als de kennis die wordt doorgegeven aan de koper) gegarandeerd, alleen daar is dierwelzijn duidelijk en controleerbaar. Omdat je ook met een reden naar de dierenspeciaalzaak gaat, is bij de dierenspeciaalzaak het risico op impulsaankopen kleiner dan via de overige handelskanalen

Hoe neemt Dibevo verantwoordelijkheid in de handel in dieren?
Dibevo werkt op dit moment samen met de dierenbescherming aan een pilotproject om konijnen vanuit de opvang via de dierenspeciaalzaak te herplaatsen. Hoewel het natuurlijk maar om een zeer klein percentage van de konijnen gaat dat in de opvang terecht komt, heeft elk konijn recht op een perfecte verzorging bij een goede baas en daar willen we als Dibevo graag aan meewerken.

Hoe staat Dibevo tegenover de positieflijst (huisdierenlijst)?
Hierbij werd verwezen naar de omslag in de Noorse wetgeving. Het daar al vele jaren van kracht zijnde algehele verbod op het houden van reptielen door particulieren wordt hoogstwaarschijnlijk opgeheven. De Noorse overheid kwam er gaandeweg achter dat het verbod niet te handhaven was en zeer negatieve gevolgen had voor het dierenwelzijn; bijvoorbeeld omdat mensen met een ziek dier nauwelijks terecht konden bij een dierenarts.

Leuke opsteker

Bij een vraag vanuit de aanwezigen aan de medewerker van de Landelijke Inspectie Dieren (LID) (die in zijn presentatie een aantal verschrikkelijke voorbeelden van verwaarlozing en dierenmishandeling had laten zien) of er ook inspecties bij dierenspeciaalzaken plaatsvonden, vertelde hij dat een van de standaardvragen bij een bezoek is of de speciaalzaak lid is van Dibevo. Hij gaf daarbij aan dat Dibevo-leden de zaken duidelijk beter voor elkaar hadden. Voor ons natuurlijk geen verrassing, maar zeker leuk om te horen op een conferentie waar de meerderheid van de aanwezigen geen voorstander was van de aanwezigheid van levende dieren in de dierenspeciaalzaak.

Foto via Twitter-account wethouder Laurens Ivens