27 februari 2012 | Dossier:

Baas in eigen zaak

 

Als ondernemer heeft u, en ook uw personeel, in uw winkel meer rechten dan u vaak denkt. Bijvoorbeeld het recht om ‘klanten’ die zich misdragen een winkelverbod op te leggen. De wettelijke mogelijkheden zijn er. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft een aantal handige hulpmiddelen om personen die overlast bezorgen aan te pakken.

Winkelverbod

Als ondernemer stelt u zelf de regels vast, mits u niet discrimineert. U mag iemand die lastig is in de winkel, een grote mond heeft of een strafbaar feit pleegt, zoals diefstal, een winkelverbod opleggen. Zo ontzeg je die persoon voor een bepaalde periode de toegang tot je winkel. ’Het opleggen van een winkelverbod is niet ingewikkeld’, aldus Kaptein. ‘Winkeliers hoeven alleen een formulier in te vullen, dat je kunt downloaden op www.hbd.nl. Je vult de naam van de overtreder in en laat het formulier door hem of haar ondertekenen. Zelfs zonder handtekening is het verbod geldig, mits je het formulier aan de overtreder overhandigt in aanwezigheid van een getuige, bijvoorbeeld een winkelmedewerker. Ook al verscheurt de overtreder het formulier ter plekke: het verbod is geldig. Komt die persoon dan toch weer in je winkel, dan is er wettelijk gezien sprake van huisvredebreuk. En daar staan forse straffen op.’