16 januari 2019 | Dossier: Wet- en regelgeving

Bedrijven moeten opgeven welke energiebesparingen zijn uitgevoerd

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, moeten uiterlijk 1 juli 2019 bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland alle energiebesparingen die zij genomen hebben opgeven. De Tweede Kamer is akkoord met deze informatieplicht Wet milieubeheer.

Zonnepanelen

Om het ondernemers relatief makkelijk te maken aan de nieuwe verplichting te voldoen, kunnen zij zo veel mogelijk 'voorgedrukte' antwoorden aankruisen. De toezichthouder kan dan heel gericht bedrijven gaan bezoeken die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Ondernemers die dat wel hebben gedaan worden zo veel mogelijk met rust gelaten.