17 juli 2014

Betere bescherming voor oproepkrachten

Vanaf 1 januari 2015 komen er maatregelen om oproepkrachten beter te beschermen.

Vanaf 1 januari 2015 komen er maatregelen die oproepkrachten, ook wel flexwerkers genoemd, beter beschermen. De wijzigingen gelden voor nuluren- en min-max contracten die na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Wat verandert er zoal?

Loon na 6 maanden doorbetalen

Nulurencontracten en min-max contracten sluit je vaak af met medewerkers die op oproepbasis voor je werken. Is er geen werk, dan hoef je ook geen loon door te betalen. Echter vanaf 1 januari 2015 geldt deze regel alleen voor de eerste 6 maanden dat een oproepkracht voor je werkt. Na deze 6 maanden ontstaat een arbeidspatroon van een gemiddeld aantal gewerkte uren die uitbetaald moet worden. Je hoeft het loon van de werknemer natuurlijk niet door te betalen als de oorzaak bij de werknemer ligt. Dus jij biedt hem werk, maar de werknemer kan niet.

Arbeidsduur per week

Als algemene regel geldt dat als een arbeidsovereenkomst ten minste 3 maanden heeft geduurd, het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden de arbeidsduur per week is. Roep je de werknemer niet of minder uren op dan de gemiddelde arbeidsduur dan mag de werknemer het verschil in aantal uren claimen. De wetgever heeft, om aan de onzekerheid en het wisselende arbeidspatroon tegemoet te komen, de term ‛het rechtsvermoeden‛ in het leven geroepen.

Uitzonderingen op de nieuwe regel

Natuurlijk gelden er ook uitzonderingen op de nieuwe regel, bijvoorbeeld als de oproepkracht meer uren maakt vanwege seizoensgebonden werk of in het geval van een zwangerschapsvervanging.

Werk je met oproepkrachten en wil je meer uitleg over de regeling die er aan gaat komen, neem dan gerust contact met ons op.