16 juni 2017 | Dossier: Personeel

Cao dierenspeciaalzaken algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een algemeen verbindendverklaring (AVV) afgegeven voor de cao voor dierenspeciaalzaken.

Cao Dibevo

AVV betekent dat de cao van toepassing is op iedere arbeidsovereenkomst die valt onder de werkingssfeer van deze cao. Met andere woorden: de cao geldt nu voor de volledige bedrijfstak, dus ook voor werkgevers die geen lid zijn van Dibevo.

Meer informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst voor dierenspeciaal-, aquarium- en hengelsportzaken vind je in het Kenniscentrum.