22 november 2018 | Dossier: Personeel

Cao dierenspeciaalzaken algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een algemeen verbindendverklaring (AVV) afgegeven voor de cao voor dierenspeciaalzaken. AVV betekent dat de cao van toepassing is op iedere arbeidsovereenkomst die valt onder de werkingssfeer van deze cao. Met andere woorden: de cao geldt nu voor de volledige bedrijfstak, dus ook voor werkgevers die geen lid zijn van Dibevo.

Cao boekje DibevoImiddels is ook het boekje met de aangepaste cao-tekst en loonschalen beschikbaar. Het cao-boekje is uitsluitend verkrijgbaar als een digitaal pdf-bestand.

Download het cao-boekje

Meer informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst voor dierenspeciaal-, aquarium- en hengelsportzaken vind je in het Kenniscentrum.