30 januari 2018 | Dossier: Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving,

Dibevo geen voorstander van permanent houderijverbod

Wethouder Joost Eerdmans van Rotterdam pleit voor een levenslang verbod op het houden van dieren als deze worden mishandeld of verwaarloosd. Hij wil deze bevoegdheid geven aan de burgemeester. Op dit moment worden al tijdelijke verboden opgelegd. Dibevo is echter geen voorstander van een permanent houderijverbod. Waarom niet? Dat leggen we hier uit.

Verwaarlozing van huisdieren

Gehouden dieren zijn voor hun welzijn en gezondheid volledig afhankelijk van de mens. Dit betekent dat de mens op dit punt een grote verantwoordelijkheid heeft. Wanneer iemand die verantwoordelijkheid niet kan dragen en een dier niet goed behandelt, dan is een houdverbod zeker op zijn plaats.

Situatie van de houder

Het houden van dieren is vaak erg belangrijk voor mensen en de onderliggende oorzaken van verwaarlozing of mishandeling van een dier kunnen na verloop van tijd verdwijnen. Vooral bij verwaarlozing kan een verandering in de situatie van de houder grote gevolgen hebben voor zijn mogelijkheden om dieren te houden.

Om die reden is Dibevo geen voorstander van een door de burgemeester afgedwongen permanent houderijverbod. Een dergelijke stap kan volgens Dibevo uitsluitend door een onafhankelijke rechter genomen worden. Ter bescherming van het dier kan een burgemeester natuurlijk wel een tijdelijk verbod opleggen, maar dan moet dit zo snel mogelijk door een rechter worden bekrachtigd.

Herbeoordeling

Daarnaast vindt Dibevo dat een opgelegd permanent verbod na verloop van tijd op verzoek van de voormalige houder weer herbeoordeeld moet kunnen worden. Als er voldoende zekerheid is dat de problemen zich niet meer zullen voordoen, is er geen reden om een houdverbod in stand te houden. Er kan natuurlijk wel een minimumtermijn voor een dergelijk verzoek worden vastgelegd om te voorkomen dat te vaak van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

Het systeem zoals dat nu wordt voorgesteld door wethouder Eerdmans kan leiden tot verschillen in visie en handhaving tussen gemeenten en ook dat lijkt Dibevo niet wenselijk. Bovendien biedt de huidige wetgeving al voldoende mogelijkheden om dit soort excessen aan te pakken.

Foto: Unsplash/Otter Moore