02 maart 2018 | Dossier: Wet- en regelgeving

Dibevo in gesprek met NVWA

Voorzitter Joost de Jongh en adjunct-secretaris wet- en regelgeving levende dieren en planten Gerrit Hofstra hebben gesproken met Rob van Lint, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

 

Controlerende taak NVWA

In het gesprek werd de controlerende taak van de NVWA onder de loep genomen. Dibevo is nadrukkelijk van mening dat deze moet worden uitgevoerd. Wel mag er tijdens deze controles door de NVWA nóg meer rekening worden gehouden met het welzijn van het gezelschapsdier, maar ook met de specifieke belangen van de onderneming in onze sector.

Citesregelgeving

Verder bespraken Gerrit en Joost de problemen die er zijn met de Citesregelgeving. De NVWA controleert immers ook op de naleving hiervan. Leden die met de Citesregelgeving te maken hebben ondervinden geregeld dat de Citesregelgeving in Nederland op een strikte manier wordt uitgelegd met alle gevolgen van dien.  Natuurlijk, Citesregelgeving is buitengewoon nuttig maar Dibevo vindt dat deze niet mag worden gebruikt om onze leden ten opzichte van hun collega’s in de EU op een achterstandspositie te zetten. Daarom is er besloten dat er een gezamenlijke afspraak tussen Dibevo, NVWA en de Citesautoriteit komt.

Tot slot: de reguliere werkcontacten die Gerrit met de NVWA heeft, zullen verder worden geïntensiveerd, zodat hij nóg sneller voor onze leden kan optreden. Loop je dus ergens tegenaan binnen je bedrijf waar je advies bij nodig hebt, neem gerust contact met ons op.