9 januari 2020 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Dit moet je doen als je een oproepkracht langer dan 1 jaar in dienst hebt

Per 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in balans, of kortweg de WAB, in werking getreden. Dat heeft veel consequenties voor bedrijven met personeel. Een van die nieuwe regels is dat je oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn, een voorstel moet doen voor een contract met een vast aantal uren.

Oproepkracht en WAB

De regeling gaat per direct in. Dus dit betekent dat je die oproepkracht die 12 maanden of langer bij je werkt een aanbod moet doen voor een vast aantal uren. Dit aanbod moet gedaan worden binnen 1 maand. Dus iedere oproepkracht (zonder vast aantal uren) die al bij jou in dienst is vóór 1 januari 2019 moet dus voor 1 februari 2020 een aanbod krijgen.

De werknemer mag dit aanbod weigeren, maar dat moet je wel even schriftelijk vastleggen. De werknemer blijft dan oproepkracht en moet weer na 12 maanden een aanbod krijgen. De werknemer die het aanbod accepteert, is geen oproepkracht meer en hoeft in de toekomst geen aanbod meer te krijgen.

Het contract dat je aan moet bieden, bestaat minimaal uit het gemiddeld gewerkt aantal uren over de voorgaande 12 maanden. Hierbij gaat het om alle verloonde uren. Dit betekent dat uren waarop niet gewerkt wordt, maar waarover wel recht bestaat op loon, meetellen voor de berekening van de gemiddelde omvang. Denk aan: 

  • uren waarin de werknemer de arbeid niet heeft kunnen verrichten wegens ziekte;
  • ingetrokken uren binnen vier dagen voor de oproep;
  • wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. 

Meer WAB-info?

Meer weten of vragen over de WAB? Bekijk dan het document Veelgestelde vragen over de WAB.