23 april 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving

Eerste reacties op uitvraag knelpunten 1,5 meter-economie

Eind vorige week hebben wij een uitvraag gedaan bij de ledencategorie leveranciers om te achterhalen welke knelpunten er worden ervaren in de 1.5 meter-economie. Al snel kwamen daar veel reacties op binnen. Heb je de uitvraag nog niet ingevuld, doe dat dan alsnog. Het is belangrijk dat wij weten wat er bij onze leden leeft, zodat wij met die informatie weer acties kunnen ondernemen naar de politiek en andere stakeholders. Voor nu geven we alvast een korte bloemlezing van de eerste reacties.

1,5 meter

Producenten en groothandel ervaren geen grote problemen met de voorschriften van het RIVM. Klanten bezoeken is echter niet goed mogelijk, dus werken aan nieuwe omzet is lastig. Ook het op peil houden van de leveringen bij bestaande klanten levert soms hoofdbrekens op. Door transportbeperkingen of beperkingen in inzet van werknemers zien wij dat er schommelingen optreden in de levering binnen de keten. En dat begint bij tekorten in de grondstoffen en het doorleveren van halffabricaten of producten.

Doordat internationaal reizen niet of nauwelijks mogelijk is, kunnen internationale locaties of toeleveranciers niet bezocht worden. Daardoor zijn knelpunten lastiger op te lossen. Dit kost niet alleen omzet, maar laat de kosten ook stijgen. Vliegtransport is immers schaars geworden. Een ander effect is dat investeringen en daarmee nieuwe ontwikkelingen stil zijn komen te liggen of uitgesteld.

Hoewel we redelijk goed door de eerste hectische en onoverzichtelijke fase zijn gekomen, zijn we nu in de fase aangeland om de economie weer op gang te brengen. Ook daar heeft Dibevo haar handen vol aan. Wij schreven al eerder over de transportproblematiek. Dibevo werkt samen met andere sectoren om te voorkomen dat landen hun grenzen ‘sluiten’ of allerlei protectionistische maatregelen nemen om de binnenlandse economie te beschermen, waarmee allerlei vormen van oneerlijke concurrentie gaat ontstaan. 

Dibevo dringt op allerlei niveaus bij de politiek aan om meer vaart te maken met versoepeling van de coronamaatregelen en meer maatwerk te leveren, zodat de sectoren waar het kan weer langzaam naar ‘het nieuwe normaal’ kunnen groeien.

Voor Dibevo is dit alles goed om te weten, want dan is het helder waar wij onze energie in moeten steken. Bedankt voor het invullen en blijf ons op de hoogte houden van alle zaken waar je al dan niet tegenaan loopt. De uitvraag nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog!

Direct naar de uitvraag