03 februari 2016 | Dossier: Wet- en regelgeving

Europese Commisie wil lijst invasieve soorten ondanks protest toch invoeren

Waterhyacint

Invasieve exoten zijn uitheemse planten en dieren die door menselijk handelen terechtkomen in de natuur. Ze kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse dieren en planten. In 2014 werd de Europese verordening 1143/2014 aangenomen. Hierin werden soorten aangewezen die je niet meer mag houden of kweken in de EU.

Eind vorig jaar was er een uitleg vanuit het ministerie van EZ over deze lijst. Dibevo sprak haar grote zorgen uit over de samenstelling van de lijst waarop soorten staan die maar in zeer beperkte delen van de EU een probleem zijn (zoals bijvoorbeeld de waterhyacint en de neusbeer). Hierover was contact met EZ, EPO (de overkoepelende Europese brancheorganisatie), hobbyorganisaties, onze collega’s in de UK en het Europees parlement.