07 februari 2019 | Dossier: Marktinformatie

HAS Hogeschool start studierichting Paard en Gezelschapsdieren

HAS Hogeschool start komend studiejaar met een nieuwe richting binnen de hbo-opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness in Venlo: Paard en Gezelschapsdieren. Het is de derde mogelijkheid voor studenten binnen de opleiding. Nu zijn er al de richtingen Agri en Food. Studenten met een passie voor paarden, honden, katten of andere gezelschapsdieren kunnen zich voor het eerst binnen een opleiding van HAS Hogeschool van meet af aan focussen op de bedrijfskundige aspecten van de hippische of gezelschapsdierensector.

Groep huisdieren

Aanleiding voor het verbreden van de opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness is dat de arbeidsmarkt sneller dan ooit verandert. Er liggen veel kansen waar studenten na hun afstuderen op in kunnen springen en het feit dat zij zich 4 jaar lang verdiepen in één sector geeft hen een grote voorsprong op algemeen opgeleide jonge professionals. De nieuwe studierichting is niet bedoeld voor het opleiden van ruiters of paardenverzorgers. HAS Hogeschool gaat bedrijfskundigen opleiden die zich richten op bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden, managementtaken of marketing.

Professionalisering gezelschapsdierensector

Wat betreft gezelschapsdieren kunnen studenten na hun afstuderen een grote bijdrage leveren aan de professionalisering van de gezelschapsdierensector, waar de petfood en dierenwinkels van groot belang zijn. Meer dan 4 miljoen huishoudens hebben één of meer huisdieren en daarmee is het naar een hoger niveau tillen van deze sector zeer actueel. HAS Hogeschool werkt onder meer samen met partnerbedrijf Feed Design Lab, dat zich inzet voor de vernieuwing en verduurzaming van de diervoedersector.

Bron: HAS Hogeschool