21 oktober 2019 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Heef de stikstofcrisis ook gevolgen voor de huisdierenbranche?

De media stonden de laatste weken bol van artikelen over de ‘stikstofcrisis’. Uit onderzoek blijkt dat vooral het verkeer, de landbouw en de industrie de veroorzakers zijn van een teveel aan stikstof. Heeft de stikstofcrisis ook gevolgen voor de huisdierenbranche?

Stikstofuitstoot

Stikstof is niet alleen maar slecht, maar de overdaad is op veel plaatsen schadelijk voor bodem, lucht en water. Er is op dit moment veel te doen over ammoniak. Dat is een veelvoorkomende stikstofverbinding die zich door de lucht verspreidt en vervolgens neerslaat. Van 1997 tot 2016 is een duidelijke daling gemeten in de stikstofneerslag (bron: RIVM). Maar die daling vlakt af en is voor gevoelige gebieden met een hoge stikstofneerslag nog steeds te hoog.

Wat is het probleem?

Die overdaad aan stikstof zorgt voor een verrijking van de natuur. Dat lijkt positief, maar een overdaad zorgt ervoor dat planten die leven op voedselarme grond verdwijnen en daarmee ook de dieren en insecten die juist van die planten leven. Een teveel aan stikstof tast dus de natuur aan en daar moet iets aan gedaan worden.

Wat wordt er aan gedaan?

Al in 2015 startte de overheid het PAS-programma. (Programma Aanpak Stikstof) met de bedoeling om de uitstoot van stikstof te verminderen en de nadelige effecten te bestrijden en tegelijkertijd economische ontwikkelingen door te kunnen laten gaan. Binnen PAS wordt gesproken over twee soorten maatregelen. Zogenaamde bronmaatregelen en herstelmaatregelen.

Bronmaatregelen moeten zorgen voor het terugdringen van de uitgestoten hoeveelheid stikstof bij de bronnen van de landbouw, het verkeer en de industrie. Zo plaatsen boeren luchtwassers in hun stallen die ervoor zorgen dat een groot deel van de stikstof uit stallucht wordt gezuiverd voordat de lucht de stal verlaat.

Herstelmaatregelen gaan over het herstellen van schade die stikstof in de natuur veroorzaakt. Natuurbeheerders zoals Natuurmonumenten krijgen subsidie om natuur te herstellen, bijvoorbeeld door nieuwe aanplant. Maar er zijn ook bedrijven die natuurgebieden aanleggen als herstelmaatregel.

Wat is voor onze sector het probleem?

Een potentieel probleem voor onze sector is dat de industrie ook nu weer op een hoop wordt gegooid. De autoindustrie, de scheepvaartindustrie of de betonindustrie leveren een vele malen grotere bijdrage  aan het stikstofprobleem, dan de diervoederindustrie. Om te voorkomen dat er allerlei maatregelen worden bedacht die onredelijk zwaar worden voor onze achterban, zit Dibevo er bovenop.

Wat is het standpunt van Dibevo?

Op dit ogenblik rolt iedereen over elkaar heen, liggen er allerlei projecten stil en zitten we met zijn allen in een impasse. Dat is niet goed, want dat heeft het risico in zich dat er draconische maatregelen worden getroffen die onnodig schadelijk zijn voor delen van het bedrijfsleven.

Ook Dibevo stelt zich op het standpunt dat het terugdringen van het teveel aan stikstof noodzakelijk is, meer wel op zo’n manier dat bedrijven zich erop in kunnen stellen. Dibevo werkt daarom samen met allerlei partners binnen MKB Nederland om de politiek duidelijk te maken dat er wel snel iets moet gebeuren om te voorkomen dat straks niets meer kan. De overheid is aan zet en moet zich ervan bewust zijn dat er oplossing moet komen.

Geef je mening in de flitsenquête

Miljarden aan investeringen die anders welvaart en werkgelegenheid zouden opleveren, kunnen als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak van de Raad van State niet doorgaan. Dat is voorlopig de uitkomst van het oordeel dat de Raad op 29 mei 2019 heeft geveld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS mag sindsdien niet meer worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Dat heeft duizenden projecten en initiatieven in de problemen gebracht.

Samen met andere brancheorganisaties probeert Dibevo de economische schade per provincie in kaart te krijgen. Ondervind jij wel of geen hinder van het PAS, vul dan deze enquête in (kost niet meer dan 2 minuten). Met de resultaten van de enquête willen we de druk op het Rijk, de provincies en gemeenten vergroten, zodat ze snel met maatregelen komen waardoor bedrijven weer aan het werk kunnen.

Geef je mening via https://wsonwp.survey.fm/flitsenquete-pas
 

Bron infographic: RIVM