30 maart 2016 | Dossier:

Klanten niet happig op delen van persoonlijke informatie met winkelier

stelt ABN AMRO in het rapport ‘Big data in de retail’

 

De laatste twee jaar is de bereidheid om persoonlijke gegevens met winkeliers te delen duidelijk gedaald. Jongeren en ouderen laten daarbij een tegenovergesteld beeld zien. Waar jongeren er meer voor open staan om informatie te delen, lijken ouderen hun gegevens vaker af te schermen.

 

Zo’n 60% deelt liever geen persoonlijke gegevens
Klanten zijn bepaald niet happig om persoonlijke informatie met winkeliers te delen. Gaat het om fysieke winkels,
dan zegt 57% dit doorgaans ‘niet’ of ‘zeker niet’ te willen. Bij online winkels ligt dit percentage met 60% nog iets
hoger. Veel consumenten zijn hierin behoorlijk vastberaden. Van de jongeren (15-29 jaar) zegt 48% er ‘niet’ of zelfs
‘zeker niet’ aan te beginnen. Dit loopt op tot 66% voor 60-plussers. Op zich niet gek, want meestal geldt: hoe hoger de
leeftijd, hoe lager de bereidheid om gegevens te delen. Ouderen hechten de meeste waarde aan hun privacy. Het potentieel
voor winkeliers om gegevens onder jongeren te verzamelen, is daarmee veel groter. Ouderen moet je echt overtuigen.
Vrouwen zijn trouwens iets terughoudender dan mannen; ze zijn minder snel geneigd privé-informatie te verstrekken.

 

 

2. Aan wie verstrekken consumenten persoonlijke gegevens?
Zelfstandige retailer ligt voor op winkelketen
Gemiddeld twee winkels per marktsegment

 

4. Hoe communiceren consumenten het liefst met winkeliers?
De huis-aan-huisfolder, in alle leeftijdsgroepen
Digitale nieuwsbrieven in de mode; websites in het sport- en woonsegment

https://insights.abnamro.nl/2016/02/big-data-in-de-retail-bezien-vanuit-klantperspectief/