08 februari 2016 | Dossier: Bedrijfsvoering, Ledenvoordeel

Laat subsidies binnenslepen en ‘pay what you want’

Subsidie EIA, MIA-Vamil, Praktijkleren

In samenwerking met TDW Advies introduceert Dibevo iets nieuws. Vanaf nu vragen wij 3 subsidieregelingen aan met het concept ‘pay what you want’. Inderdaad, je leest het goed: bij een positieve beschikking mag je zelf bepalen welk bedrag je aan TDW Advies betaalt voor het binnenhalen van de subsidie. Klinkt goed, nietwaar?

Subsidieregelingen

Het pay what you want-concept geldt voor de volgende subsidies.

MIA en Vamil
Wil je een innovatief of milieuvriendelijke product op de markt introduceren? Of wilt  je je markt verbreden? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Je kunt je product op de milieulijst laten zetten. Je afnemers kunnen dan belastingvoordeel krijgen en dat verlaagt de financiële drempel. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een aantoonbaar groen imago.

EIA
De Energie-Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemers te stimuleren. Investeer je als ondernemer in energiebesparing, dan kun je niet alleen energie, maar ook geld besparen door gebruik te maken van de EIA. Via de EIA kun je fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Je kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop je gebruikelijke afschrijving. EIA levert je gemiddeld 14% voordeel op.

Praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

Vraag aan en bepaal zelf wat je betaalt

Denk je dat je in aanmerking komt voor een van deze subsidies? Geef dat dan door aan Karin Bosman.