3 februari 2016

Meldpunt late betalingen door grote ondernemingen

Late betaling?

MKB-Nederland heeft op 1 februari een meldpunt geopend voor klachten over late betalingen door grote ondernemingen. Mkb-bedrijven kunnen hier (anoniem) doorgeven welke ondernemingen de betalingstermijnen oprekken tot voorbij de wettelijke periode en welke aanvullende eisen zij stellen.

MKB-Nederland zal deze concerns vervolgens per brief aanspreken op hun betaalgedrag. Als de actie binnen afzienbare tijd geen verbetering oplevert, overweegt de ondernemersorganisatie een zwarte lijst aan te leggen ‘als stok achter de deur’.

Gezonde bedrijven in de problemen

Betalingstermijnen hebben grote invloed op de liquiditeitspositie van bedrijven. Late betalingen van overheden en van bedrijven onderling verslechteren de liquiditeitspositie van mkb-ondernemers en kunnen ook gezonde bedrijven in financiële problemen brengen. Onvoldoende liquiditeit kan een gezond bedrijf zelfs naar een faillissement drijven.

Hoewel het betaalgedrag tussen bedrijven onderling de afgelopen jaren is verbeterd – gemiddeld wordt een factuur nu na 36,5 dag betaald – komen excessen nog te vaak voor. Betaaltermijnen tussen de 90 en 120 dagen zijn geen uitzondering. Bedrijven die dat soort termijnen hanteren, maken misbruik van hun inkoopmacht, aldus MKB-Nederland.

Klacht over late betaling?

Heb je een klacht over late betalingen? Laat dat dan weten op het Meldpunt late betalingen.