06 juni 2012 | Dossier:

Minimumloon stijgt per 1 juli 2012

Minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2012.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2012:

  • € 1.456,20 per maand
  • €    336,05 per week
  • €      67,21 per dag

Het is overigens niet wettelijk vastgelegd hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.

Kijk voor een overzicht van alle brutobedragen op de website van het ministerie van SZW.

Bron: rijksoverheid.nl