24 november 2014 | Dossier:

Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep

Vogelgriep-beperkingsgebied

Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand.

Vier regio’s om verspreiding te voorkomen

Nederland wordt opgedeeld in 4 regio’s, waar tussen de contacten tot een minimum worden beperkt. Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke gebieden (Gelderse Vallei en de Peel) elk in een andere regio vallen. Ook is de indeling zo, dat deze twee pluimveerijke gebieden zich in een andere regio bevinden dan de respectievelijk 3 en 10 km gebieden die zijn ingesteld rondom de plekken waar een uitbraak heeft plaatsgevonden (Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen). Zo wordt verspreiding van vogelgriep tegen gegaan.

Beschermings- en toezichtsgebieden

De Europese regelgeving schrijft voor dat er een 3 en 10 kilometer gebied wordt ingesteld (beschermings- en toezichtsgebied) bij een besmetting met hoogpathogene vogelgriep. De in de afgelopen week ingestelde 3 en 10 km gebieden rondom Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven in stand. Binnen dit gebied worden bedrijven onderzocht op vogelgriep en zijn, conform de Europese regelgeving, specifieke maatregelen van kracht om de ziekte te controleren en verspreiding te voorkomen. De regels voor het 3 kilometer gebied zijn het strengst.

Overige maatregelen

Naast de gerichte regionale aanpak blijft de ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte in heel Nederland van kracht. Voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte geldt deze verplichting in de beschermings- en toezichtsgebieden van 3 en 10 km. Verder geldt een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Ook blijft er voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren ingesteld. Tenslotte blijft het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte van kracht.

Bron: Rijksoverheid