11 september 2014 | Dossier:

Roberto Hensen nieuwe secretary general van OFI en EPO

Het College van Bestuur van Ornamental Fish Internatonal (OFI) heeft Roberto Hensen benoemd als nieuwe secretary general van de siervisorganisatie. Hensen zal starten met de reorganisatie van OFI na het tragische verlies van de vorige secretary general en administrateur, Alex en Edith Ploeg.
 
I am happy to announce that OFI has a new Secretary General (SG); the Executive Board has appointed Roberto Hensen M.Sc. to this position, after the tragic loss of the previous OFI SG and administrator, Alex and Edith Ploeg.
Roberto has been the assistant SG since 2006 and has been involved in all issues that OFI deals with.
In his professional career he has managed aquaculture farms of fish and shrimp and has bred ornamental fish, reptiles and birds. For many years he has been involved in managing terrestrial and marine nature in the Dutch Caribbean.
His previous full time job was as the head of the Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Nature on the very small island of St Eustatius. In this capacity he has dealt with many issues not the least of which concern animal welfare, CITES, invasive species, legislation and its enforcement.
For now Roberto is reorganizing the OFI secretariat after the tragic losses of the previous SG and OFI administrator, Alex and Edith Ploeg. We expect that after a period of adjustment the OFI Secretariat will soon be fully operational.

 

Ik ben blij te kunnen aankondigen dat OFI heeft een nieuwe secretaris-generaal (SG); het College van Bestuur heeft benoemd Roberto Hensen M.Sc. om deze positie, na het tragische verlies van de vorige OFI SG en de beheerder, Alex en Edith Ploeg.
Roberto is de assistent-SG sinds 2006 en is betrokken geweest bij alle kwesties die OFI behandelt.
In zijn professionele carrière heeft hij erin geslaagd kwekerijen van vis en garnalen en is gefokt siervissen, reptielen en vogels. Al vele jaren is hij betrokken geweest bij het ​​beheer van terrestrische en mariene natuur in de Nederlandse Cariben.
Zijn vorige full-time baan was als het hoofd van het ministerie van Landbouw, veeteelt, visserij en de natuur op het zeer kleine eiland St. Eustatius. In deze hoedanigheid heeft hij omging met veel zaken niet de minste daarvan welzijn zorg dier, CITES, invasieve soorten, de wetgeving en de handhaving daarvan.
Voor nu Roberto is de reorganisatie van het secretariaat van OFI na het tragische verlies van de vorige SG en OFI beheerder, Alex en Edith Ploeg. Wij verwachten dat na een periode van aanpassing van de OFI-secretariaat zal binnenkort volledig operationeel zijn.

 

Roberto Hensen is de nieuwe secretaris-generaal van het EOB

De Raad van Bestuur van de Europese Pet Organization (EOB), die de belangen van de Europese PET-industrie vertegenwoordigt, heeft benoemd tot nieuwe secretaris-generaal: Roberto Hensen slaagt de vorige secretaris-generaal Alex Ploeg, die in de tragische vliegtuigcrash boven de Oekraïne overleed. Roberto Hensen zal in eerste instantie zaken te beheren op voorlopige basis tot zijn benoeming wordt bevestigd door de Algemene Vergadering van volgend jaar.

Roberto Hensen M.Sc. is erin geslaagd een aantal vissen, garnalen, garnalen en reptielen boerderijen. Hij was voor het laatst werkzaam als directeur van het ministerie van Landbouw, veeteelt, visserij en de natuur op het kleine Caribische eiland Sint Eustatius. In deze functie was hij belast met de vele aspecten van het welzijn van dieren, CITES, invasieve soorten, de wetgeving en de uitvoering daarvan. De bioloog is onlangs benoemd tot secretaris-generaal van Ornamental Fish International (OFI).

EPO President Svein Fossa: "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met deze ervaren dierenvriend en verwachten EPO in staat om zijn dag-tot-dag zaken binnenkort hervat zal worden."