14 januari 2019 | Dossier: Bedrijfsvoering, Dierenwelzijn

Normering Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices bekend

Hier is hij dan: de langverwachte lijst met normeringen waar een Dierbaar-gecertificeerde hondenuitlaatservice aan moet voldoen. Er is veel over gesproken en te doen geweest. De betrokkenheid van hondenuitlaatservices bij het keurmerk was groots en het is mooi op te merken dat de sector bestaat uit actieve ondernemers die gezamenlijk het niveau hoog willen houden.

Normering hondenuitlaatservicebedrijven

Diverse op- en aanmerkingen die Dibevo van hondenuitlaatservices heeft mogen ontvangen, zijn meegenomen in de uitwerking van de definitieve normeringen. Dibevo wil dan ook iedereen die zijn inbreng heeft geleverd of zijn interesse heeft getoond hier hartelijk voor bedanken.

Uitleg over de nieuwe Dierbaar-norm en het hulpdocument

In het document DIERBAAR-NORM vind je alle normen voor hondenuitlaatservices. Elke norm heeft een nummer gekregen en daarbij uitleg wat de norm inhoudt. Vervolgens staat erbij vermeld of het een norm is die voortkomt uit wet- en regelgeving of dat het een zogenaamde bovenwettelijke norm is. Een bovenwettelijke norm geeft invulling aan hetgeen Dibevo binnen Dierbaar van belang vindt, zoals kennis en kunde, maar waaraan je bij wet niet direct verplicht bent te voldoen. Neem bijvoorbeeld het volgen van een cursus of opleiding waarin hondengedrag als lesstof behandeld wordt.

Download Dierbaar-norm voor hondenuitlaatservices

Als laatste staat er bij de norm vermeld op welke wijze de inspecteur zal controleren of jij aan de norm voldoet. Op de Dierbaar-keuringsdag zal de inspecteur het vervoermiddel visueel inspecteren. Om vervolgens te kunnen controleren of de dagelijkse werkzaamheden die de hondenuitlaatservice uitvoert aan de normeringen voldoet, is de inspecteur afhankelijk van documenten en protocollen die hier inzicht in geven. Bij de norm staat daarom vermeld of er een document of protocol wordt geïnspecteerd (‘document inspectie’), het type document (bijvoorbeeld ‘intakeformulier’) en of hier een model voor opgesteld is (‘hulpmiddel voor HUS’).  

Om hondenuitlaatservices werk uit handen te nemen, is er het document MODELDOCUMENTEN EN -PROTOCOLLEN opgesteld met daarin modellen van de gevraagde documenten protocollen. Deze vult de hondenuitlaatservice aan naar de specifieke situatie die van toepassing is binnen het bedrijf, print vervolgens alle documenten en protocollen uit en neemt ze mee naar de Dierbaar-keuringsdag. En voila, de hondenuitlaatservice is ready to go!

Download Modeldocumenten en -protocollen

Uitleg over de eerste Dierbaar-keuringsdag

De eerste Dierbaar-keuringsdag zal in het voorjaar plaatsvinden. Op deze dag komen alle deelnemende hondenuitlaatservices samen (gezellig!) op een locatie en zal de Dierbaar-inspecteur iedere hondenuitlaatservice afzonderlijk inspecteren. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen de inspecties ingeroosterd worden in tijdsblokken, want onnodig lang wachten is vervelend.

De Dierbaar-keuringsdag zal plaatsvinden op een zondag, zodat jij niet je werkzaamheden stil hoeft te leggen en inkomsten misloopt. De datum waarop iedere deelnemende hondenuitlaatservice verzameld en op welke locatie zal nader bekendgemaakt worden.

Geen trek in de Dierbaar-keuringsdag, maar wel in aanmerking willen komen voor Dierbaar? Dan loopt de inspecteur een dagdeel met je mee en voert gelijktijdig de keuring uit. De kosten zijn dan wel een stukje hoger, maar dat is logisch. Je hebt de inspecteur immers een hele dag voor jezelf. 

Dit kost het je

De hondenuitlaatservices hebben meer dan eens gemeld dat het keurmerk niet te duur mag zijn. Op de vraag ‘weet Dibevo wel hoe hard wij moeten werken voor onze centen?’ kan dan ook zeer zeker ‘ja’ geantwoord worden. Hopelijk leiden de kosten om deel te nemen aan de allereerste versie van de Dierbaar-keuringsdag dan ook tot een zucht van verlichting onder de hondenuitlaatservices. Je vindt de kosten in onderstaande tabel.   

  Dierbaar-keuringsdag (Her)keuring dagdeel*
HUS €275,- €500,-
HUS & Dibevo-lid €225,- €375,-

* Heeft Dibevo meerdere signalen van belanghebbenden ontvangen dat een Dierbaar-gecertificeerde hondenuitlaatservice in de dagelijkse praktijk niet voldoet aan de norm, dan kom je in aanmerking voor een herkeuring. Tijdens de herkeuring loopt de inspecteur een dagdeel met je mee en zal opnieuw de inspectie uitvoeren.

Wat je ervoor krijgt

De hondenuitlaatservice die Dierbaar-gecertificeerd is, kan in een oogwenk aan de klant, terreinbeheerder of landgoedeigenaar laten zien dat het bij hem dik in orde is als het gaat om onder andere het welzijn van de dieren, de kennis over hondengedrag en de veiligheid.  

  HUS HUS &
Dibevo-lid
Dierbaar-certificaat x x
Sticker voor op de bus x x
Overig promotiemateriaal x x
Vermelding op website huisdierspecialist.nl   x


Zo meld je je aan

Ondanks dat de datum van de Dierbaar-keuringsdag niet bekend is, kan je je wel vast aanmelden. Je ontvangt dan een seintje wanneer de Dierbaar-keuringsdag plaats zal vinden en maakt vervolgens jouw aanmelding definitief. Aanmelden of een vraag stellen over het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices kan door te mailen naar info@dibevo.nl.

Nu aanmelden    Stel een vraag
 


 

Opmerking over de vervallen norm voor het vervoersdocument

Van verschillende hondenuitlaatservices kregen we de opmerking dat het invullen van een vervoersdocument een grote administratieve last met zich meebrengt. Volgens de verordening (EG) nr. 1/2005 (transportverordening) zou iedere commerciële vervoerder van dieren namelijk een document moeten kunnen tonen waarin de volgende gegevens zijn vastgelegd:
•  NAW-gegevens eigenaar dier;
•  Plaats van vertrek;
•  Datum en tijdstip van vertrek;
•  Plaats van bestemming;
•  De verwachte duur van het transport.

Dibevo heeft bij de NVWA geïnformeerd of het betreffende artikel ook van toepassing is op hondenuitlaatservices en uit haar antwoord bleek dat dit het geval is. Desondanks is er besloten deze norm niet mee te nemen in Dierbaar voor hondenuitlaatservices en hierop dus niet gecontroleerd wordt tijdens de Dierbaar-keuringsdag. Weet echter wel dat je als hondenuitlaatservice zo’n document volgens de transportverordening op zak zou moeten hebben.