06 februari 2017 | Dossier: Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving

Open brief van Dibevo over artikel positieflijst op Nu.nl

Vorige maand is de positieflijst zoogdieren gepubliceerd. Op zich een prima ontwikkeling, maar nu zijn de partijen die van mening zijn dat je eigenlijk helemaal geen dieren zou moeten mogen houden, in een juichstemming. Maar is dat terecht? Nee, vindt brancheorganisatie Dibevo.

Konijnen

In het artikel ‘Aankoop huisdier zou met een handleiding moeten komen’ op Nu.nl spreekt stichting AAP zich in het artikel duidelijk uit over de positieflijst:

- - - - - -
“Van Gennep ziet op de 'witte' lijst alsnog dieren staan die daar niet thuishoren. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Vooral gevaarlijk is dat de verkopers, zoals het er nu naar uitziet, niet verplicht zijn om bij de verkoop de houderijvoorschriften mee te geven, met alle mogelijke gevolgen van dien. "De verzorger herkent bijvoorbeeld gezondheidsproblemen niet. Een ongeschikt dier als huisdier levert alleen verliezers op."

"Maar hoe de lijst geïmplementeerd wordt, daar word ik bedroefd van. Sinds 1992 wordt er al over gesproken en er is veel geld, tijd en moeite in gestoken. En nu zegt de overheid: de implementatie van de houderijvoorschriften laten we aan de sector over."
- - - - - -

Dibevo is het er volledig mee eens dat een particuliere koper van huisdieren een handleiding of huisdierenbijsluiter ontvangt. Sterker nog: de brancheorganisatie heeft zich daar juist jaren voor ingezet. Voor vrijwel elk dier dat verkocht wordt, is een huisdierenbijsluiter verkrijgbaar via het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), mede een initiatief van Dibevo. Dat deze inspanningen effectief zijn, blijkt wel uit het feit dat deze informatieverplichting nu in de wet staat. In art 3.17 lid 1 van het Besluit houders van dieren staat de verplichting tot het schriftelijk beschikbaar stellen van informatie over het dier bij verkoop. Dus blijkbaar kent de heer Van Gennep niet eens de wetten die gaan over het houden van dieren. En daar worden wij dan weer bedroefd van.

Laat er geen misverstand over bestaan: dierenwelzijn is een belangrijke zaak voor Dibevo. Een kwestie waar wij en onze leden zich al meer dan 80 jaar mee bezighouden en waar we al heel veel in bereikt hebben. Dat doel wordt naar onze mening het beste bereikt via informatie en educatie. De verplichte educatie van mensen die bedrijfsmatig omgaan met gezelschapsdieren is door de inspanningen van Dibevo opgenomen in het besluit Houders van dieren. Eén van de eerste instellingen voor educatie over gezelschapsdieren, het Huisdier Kennis Instituut (HKI), heeft Dibevo al in de vijftiger jaren van de vorige eeuw opgericht.

Daarnaast speelt controle een belangrijke rol. Want laten we ook daar duidelijk over zijn: bij dieren die niet goed verzorgd worden, moet de overheid ingrijpen, maar dat geldt evenzeer voor honden, katten, konijnen als voor tapirs. Wij zijn ervan overtuigd dat de gemiddelde tapir in privébezit vaak een stuk beter verzorgd wordt dan het gemiddelde konijn.

Mochten huisdierbezitters vragen hebben over hun huisdier dan zijn daar uitstekende laagdrempelige mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld de dierenspeciaalzaak, het tuincentrum met een afdeling ‘dier’ of de specialistische hobbyverenigingen. Verder is er ook veel specialistische literatuur beschikbaar. Voor vragen over de gezondheid kunnen huisdiereigenaren uitstekend terecht bij de gespecialiseerde dierenartsen. En ja, niet elke dierenarts weet voldoende over bijzondere dieren, maar je gaat met een paard toch ook naar een dierenarts die daarvoor speciaal is opgeleid?

Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meer informatie?

Neem contact op met Gerrit Hofstra, adjunct-secretaris wet- en regelgeving levende dieren en planten, tel: 033 – 455 04 33 , e-mail: info@dibevo.nl