20 november 2014 | Dossier:

Update: opnieuw landelijk vervoersverbod door uitbraak vogelgriep

Vogelgriep

Er zijn nieuwe gevallen van vogelgriep geconstateerd bij pluimveebedrijven in Ter Aar (Zuid-Holland) en Kamperveen (Overijssel). Daarom is er opnieuw een landelijk vervoersverbod ingesteld voor pluimvee en ander gevogelte.

Ter Aar

Het pluimveebedrijf in Ter Aar heeft 3 stallen met in totaal rond 43.000 legkippen. Het bedrijf wordt onmiddellijk geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Onderzoekers hebben inmiddels vastgesteld dat het de hoogpathogene H5N8 betreft. Deze variant werd ook aangetroffen op het bedrijf in Hekendorp. In de straal van 10 km cirkel rondom Ter Aar zijn geen bedrijven met vogelgriep aangetroffen.

Kamperveen

In Kamperveen (Overijssel) is bij een pluimveebedrijf met in totaal rond 10.000 dieren vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen.

Rond het bedrijf in Kamperveen wordt een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 34 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Opnieuw vervoersverbod in heel Nederland

Uit voorzorg geldt sinds donderdag 20 november 2014 14.00 uur een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur.

Ophok- en afschermplicht

Tevens is de ophok- en afschermplicht voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte voor deze periode van maximaal 72 uur opnieuw ingesteld. Voor bedrijfsmatige pluimveehouderijen geldt deze plicht al tot minimaal 18 december 2014.

10-kilometer gebied

Rond het bedrijf in Ter Aar is een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.