19 januari 2016 | Dossier:

Predicaat ‘Excellente school’ voor CITAVERDE College Heerlen

Maandag 18 januari 2016 heeft CITAVERDE College Heerlen het predicaat Excellente School van de inspectie mogen ontvangen. Het predicaat wordt toegekend aan scholen die zich in positieve zin onderscheiden.

Eindrapport inspectie

Naast de aantoonbare en goede onderwijsresultaten geeft de inspectie in haar eindrapport aan dat CITAVERDE College  Heerlen zich richt op persoonsontwikkeling, waarbij het motto is ‘wie ben je en wat wil je’. De school stimuleert daarbij de reflectie en het respect bij docenten en leerlingen.

Het schoolklimaat is goed. Zichtbaar zijn het zelfvertrouwen en het gevoel van de eigenwaarde van de leerlingen. Veiligheid is daarbij in een hechte gemeenschap geborgd.

Respect tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docenten en tussen docenten onderling is een van de hoekstenen van het schoolklimaat.

Kinderen leren hier voor hun toekomst

De inspectie verwacht dat de school zich nog verder zal ontwikkelen en sluit haar rapport af met de conclusie ‘kinderen leren hier voor hun toekomst’!

CITAVERDE College Horst ontvangt eveneens het predicaat ‘Excellente school’.

Op de website van de onderwijsinspectie is meer te lezen over excellente scholen.