30 maart 2011 | Dossier:

Regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ landelijk ingevoerd

Regeling Afrekenen met winkeldieven

Het regionale initiatief ‘Afrekenen met winkeldieven’ krijgt een landelijk vervolg. Een winkeldief die wordt aangehouden krijgt voortaan niet alleen een strafrechtelijke boete, maar ook een eis tot schadevergoeding opgelegd van 151 euro. Na aftrek van administratiekosten van 25 euro ontvangt de winkelier een bedrag van 126 euro als vergoeding voor de tijd die hij aan de aanhouding en afhandeling kwijt is. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) helpt de detaillist met het verhalen van de schade. 

Registreren

Elke ondernemer in de detailhandel die gebruik wil maken van de regeling, kan zich vanaf nu registeren op www.afrekenenmetwinkeldieven.nl. De inschrijver ontvangt zowel de benodigde schadeverhaalformulieren als een gratis toolkit met onder andere posters en raamstickers.

Zodra de winkelier een claim aan het HBD doorgeeft, neemt het HBD de inning van de schadevergoeding over. De dader krijgt twee maal een verzoek tot betaling en zo nodig gaat de zaak daarna naar de deurwaarder.

 

Consumenten juichen regeling toe

Ook consumenten juichen toe dat betrapte winkeldieven voortaan een schadevergoeding moeten betalen aan de winkelier. Uit onderzoek blijkt dat 23 procent het hier mee eens is, terwijl 70 procent het hier zelfs zeer mee eens is. Op de vraag wat ze vinden van de hoogte van de schadevergoeding (151 euro), zegt bijna de helft (48 procent) dit prima te vinden, 22 procent vindt het te laag en 18 procent zelfs veel te laag. Van de ondervraagde consumenten vindt 46 procent dat de schadevergoeding vanaf twaalf jaar mag worden opgelegd, 25 procent noemt een leeftijd van zestien jaar (de wettelijke leeftijd is veertien jaar).