14 december 2011 | Dossier:

Regeling loonkostensubsidie stopt in 2012

Sleutel tot subsidie

In het voorjaar van 2012 vervalt de loonkostensubsidie. Werknemers die op of na 1 januari 2012 voor uw organisatie gaan werken, komen niet meer voor deze regeling in aanmerking.

De loonkostensubsidie komt u tegemoet in de loonkosten zodra u iemand in dienst neemt die moeilijk aan werk kan komen. Voor werknemers tot 50 jaar die – vóór ze bij uw organisatie in dienst kwamen – een WGA-, 
WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hadden, kunt u nog tot 1 april 2012 een loonkostensubsidie aanvragen bij het UWV. De werknemer moet dan wel uiterlijk 31 december 2011 bij u in dienst zijn gekomen.

Lees verder op Rendement.nl