01 april 2015 | Dossier:

Roadmap naar een positieflijst voor vogels en voor reptielen

Roadmap positieflijst vogels reptielen

Nu de positieflijst (huisdierenlijst) voor zoogdieren per 1 februari van kracht is, rijst de vraag wanneer en hoe de positieflijst voor vogels en voor reptielen wordt ingevoerd. Gelukkig lijkt de overheid geleerd te hebben van het debacle rondom de opstelling van de positieflijst zoogdieren in 2013. Toen werden betrokken organisaties achteraf geïnformeerd over de onderzoeksmethoden en geconfronteerd met niet meer terug te draaien feiten.

Draagvlak in het veld

Bij het opstellen van de positieflijst voor vogels en voor reptielen wilde staatssecretaris Dijksma logischerwijs op meer draagvlak kunnen rekenen ‘in het veld’, zo is te lezen in haar beleidsbrief dierenwelzijn aan de Tweede Kamer. Daarom is Wageningen-UR gevraagd om een onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek zijn 9 organisaties uit de vogelsector en 8 organisaties uit de reptielensector geïnterviewd, uiteenlopend van verenigingen van houders tot handelaren, veterinairen en organisaties voor opvang en bescherming van vogels en/of reptielen. Uiteraard was Dibevo één van die geïnterviewde organisaties.

Uit alle bevindingen in de interviews heeft de WUR een ‘roadmap’ samengesteld die als vertrekpunt kan dienen voor de verdere uitwerking van positieflijsten voor vogels en reptielen. Dijksma wil de ervaringen van de uitrol van de positieflijst zoogdieren afwachten, alvorens verder te gaan met de uitwerking van de positieflijst vogels, reptielen en amfibieën.