07 december 2011 | Dossier:

Samenwerking geeft het beste toekomstperspectief

Winkelgebied

Een overaanbod aan winkelmeters, de aanhoudende slechte economische situatie en de toename van verkoop via internet. Dat zijn min of meer de belangrijkste oorzaken van leegstand in winkelstraten en winkelcentra.

Deskundigen spreken zich uit over de toekomst: de een zegt dat er straks geen ‘stenen’ winkel meer over is en de ander roept dat we het ergste nu wel hebben gehad. Vast staat dat het de gemoederen bezig blijft houden en dat de gevolgen tot in uw winkel voelbaar zijn.

Winkeliersvereniging

Soms lijkt het alsof we machteloos staan tegenover de huidige ontwikkelingen. Toch is het zeker niet allemaal kommer en kwel, al is nu wel het moment aangebroken om de schouders er extra onder te zetten.

En het kan, want er zijn nog steeds winkelgebieden waar ondernemers bovengemiddeld presteren. Opvallend daarbij is dat dit vooral de plaatsen zijn waar de ondernemers actief zijn en bijvoorbeeld via een winkeliersvereniging een constructieve verstandhouding met de gemeente hebben.

Het belang van een gezonde detailhandel is namelijk ook voor de gemeente groot, want de detailhandel levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en is bovendien een van de belangrijkste economische motoren.

Positief winkelgebied

Om het als winkelier allemaal vol te kunnen blijven houden, is goede bereikbaarheid en een doordacht winkellocatiebeleid van groot belang. Maar even zo belangrijk is het dat het hele winkelgebied zich positief presenteert en elke ondernemer op zijn of haar beurt daar weer aan bijdraagt. Dat betekent dat er ook veel werk buiten de eigen winkel moet worden verzet.

Ontwikkeling

Dibevo is al enige tijd op meerdere fronten actief. De detailhandel is een dynamische sector en er moet natuurlijk voldoende ruimte blijven voor nieuwe ontwikkelingen en dat zijn niet alleen maar meer nieuwe winkelmeters. Daarom vragen wij aandacht voor het opruimen van slecht renderende meters en het versterken van bestaande winkelgebieden.

Om te kunnen investeren is geld nodig. Het is dus belangrijk dat er iets gedaan wordt aan de moeizame kredietverstrekking van de banken. Samen met MKB Nederland en het HBD zet Dibevo zich in om deze belangrijke thema’s op een positieve manier op de agenda van de politiek en de vastgoedmarkt te krijgen.

In gesprek met de gemeente

Gemeenten en provincies krijgen steeds meer taken. Met als gevolg dat de rol van de gemeente en de winkeliersvereniging voor u steeds belangrijker gaat worden.

Om u te helpen met de gesprekken bij de gemeente heeft het HBD in opdracht van Dibevo het rapport ‘Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector’ en ‘Starten als detaillist in de gezelschapsdierenbranche’ opgesteld. Via de winkeliersvereniging kunt u zich voordelig laten adviseren over de detailhandelstructuur door experts van het HBD.

Blijf vooral actief ondernemen en samenwerken met de andere winkeliers en blijf met uw gemeente in gesprek. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dibevo.