06 december 2013 | Dossier:

Schade door wegwerkzaamheden?

Schade door wegwerkzaamheden? Uw mening telt.

Als de straat voor uw bedrijf open ligt, is het lastiger voor klanten of leveranciers om uw winkel te bereiken, met alle gevolgen van dien. Met enige regelmaat schrijven wij daarover en vragen bij onze partners aandacht voor deze problematiek. MKB-Nederland wil nu meer inzicht krijgen in de schade die winkeliers oplopen door openbare werken, zoals onderhoud aan de riolering of straat. Ook onderzoekt MKB-Nederland hoe de samenwerking met de gemeente verloopt. De gemeente is immers vaak de opdrachtgever voor onderhoud aan de weg.

Uw mening telt en daarom vraagt MKB-Nederland 5 minuten van uw tijd om een enquête in te vullen. Deelnemen kan tot vrijdag 20 december.

Enquête: schade door wegwerkzaamheden

Met een goede voorbereiding kunt u de schade van een wegopbreking aardig beperken. Weten hoe? Bij wegwerkzaamheden leest u meer.