26 november 2014 | Dossier:

Schadefonds Geweldsmisdrijven: van bonnetjes naar all-in


Sinds 15 oktober keert het Schadefonds Geweldsmisdrijven tegemoetkomingen aan slachtoffers en nabestaanden van een geweldsmisdrijf in één som uit en niet langer als aparte vergoedingen voor verschillende schadeposten. Slachtoffers met letsel hoeven niet langer bonnetjes aan te dragen, zij ontvangen afhankelijk van de ernst van hun letsel een rond bedrag.

Daarmee wil het Schadefonds het tegemoetkomende karakter van het bedrag benadrukken en het indienen van een aanvraag makkelijker maken. Daarnaast zal het Schadefonds de aanvragen sneller kunnen afhandelen omdat het controleren en berekenen van opgevoerde schadeposten niet langer nodig is. Aanvragen die vanaf 15 oktober binnenkomen bij het Schadefonds worden volgens dit nieuwe all-in beleid afgehandeld.


De financiële tegemoetkoming is een maatschappelijke uiting van solidariteit en een blijk van erkenning van het onrecht en leed dat een slachtoffer of nabestaande is overkomen. De uitkering is bedoeld voor als smartengeld en voor eventuele financiële schade door het misdrijf, zoals kosten voor medische hulp en vermindering van inkomsten. De uitkering bestaat voortaan uit één vast bedrag, gekoppeld aan één van de zes letselcategorieën die het Schadefonds gebruikt (afhankelijk van de ernst van het letsel, de gevolgen ervan en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf plaatsvond)en varieert van duizend tot maximaal 35 duizend euro.
Elke rechthebbende nabestaande krijgt een vast bedrag van € 5.000. Daarnaast kan een nabestaande om een extra uitkering vragen voor uitvaartkosten en voor schade door het wegvallen van het inkomen van de overledene.

 

https://schadefonds.nl/nieuws/263-persbericht-schadefonds-geweldsmisdrijven-van-bonnetjes-naar-all-in