05 september 2012 | Dossier:

Taalwerkt.nl helpt bij aanpak van laaggeletterdheid

Stichting Lezen & Schrijven en de Stichting van de Arbeid hebben deze week www.taalwerkt.nl gelanceerd, een website met informatie en concrete handreikingen voor werkgevers en werknemers over de aanpak van laaggeletterdheid. Deze aanpak is niet alleen belangrijk voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever.

Een gebrekkige beheersing van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden is een probleem. Zonder deze basisvaardigheden is functioneren in de huidige samenleving beperkt mogelijk. Het kunnen lezen van instructies en veiligheidsvoorschriften bijvoorbeeld is van essentieel belang voor de veiligheid op de werkvloer.

Taalwerkt.nl is bestemd voor werkgevers die informatie zoeken over (de aanpak van) laaggeletterdheid en voor werknemers die collega’s kennen of die zelf moeite hebben met lezen en schrijven. De lancering van de website valt samen met de Week van de Alfabetisering (3 tot 9 september).