13 juli 2015 | Dossier:

Terugkeerpremie alleen voor (middel)grote werkgevers

Terugkeer UWV

Niet alle werknemers die ziek worden vallen onder de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan werknemers waarvan de ziekte te maken heeft met de zwangerschap en ex-werknemers met een tijdelijk contract. Deze zogenoemde ‘vangnetters’ krijgen een ziektewetuitkering van UWV.

Een werkgever kan ervoor kiezen om het risico van een ziektewetuitkering zelf te dragen. Anders gezegd: de werkgever kan ervoor kiezen Ziektewet-eigenrisicodrager (ZW-erd) te worden. Dan neemt de werkgever zelf het risico van betaling aan deze arbeidsongeschikte (ex)-werknemers en brengt hij dat risico onder bij een verzekeraar. Vaak wordt daarvoor gekozen vanwege het premievoordeel.

Premievoordeel

Eigenrisicodrager worden kan twee keer per jaar, namelijk op 1 januari en op 1 juli. De aanvraag moet dan 13 weken van te voren ingediend worden bij de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om op die data van eigenrisicodrager weer terug te keren naar UWV. Daar kiest een werkgever voor als het premievoordeel is verdwenen. Dit kan bij middelgrote en grote werkgevers al snel aantrekkelijk zijn, omdat de eerst twee jaar na terugkeer bij UWV de minimum premie wordt doorbelast. En die is vaak veel lager dan de premie van de verzekeraar.

Voordeel terugkeer UWV vervallen

De minister heeft besloten dat voordeel op te heffen door de terugkeerpremie te introduceren. Daardoor ontstaat er een eerlijk speelveld tussen UWV en de verzekeraars en er wordt meteen bereikt dat de premie van UWV meer in verhouding komt te staan met het daadwerkelijke risico. Eenmaal terug bij UWV mag de werkgever de eerste drie jaar niet opnieuw eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden.

Geen gevolgen voor kleine werkgevers

De terugkeerpremie is van toepassing voor de grote werkgevers en voor het individuele deel van de gedifferentieerde Ziektewetpremie voor middelgrote werkgevers. Kleine werkgevers betalen bij UWV een sectorpremie. Voor hen is de terugkeerpremie niet van toepassing. Voor deze regeling kijkt UWV naar de loongrenzen van 2013.

Loongrenzen werkgevers:
tot € 314.000 = kleine werkgever
€ 314.000 - € 3.140.000 = middelgrote werkgever
vanaf € 3.140.000 grote werkgever

 


Exclusief voor Dibevo-leden: laat je bedrijf gratis checken

De ervaring leert dat veel ondernemers ervan overtuigd zijn dat alles goed geregeld is, maar dat ze in de praktijk nogal wat risico’s over het hoofd zien. De adviseurs van Dibevo Risk weten als geen ander wat er speelt in de branche. En weten dus ook in welke kleine hoekjes het ongeluk zit en hoe je dat kunt voorkomen.

De Risicoscan kost € 500,- maar is gratis voor Dibevo-leden. Geïnteresseerd? Maak dan snel een afspraak of doe eerst een gratis Risico Quickscan.

Direct naar de Risico Quickscan