28 maart 2012 | Dossier:

Toch weer één gezondheidscertificaat

Slakje

Siervisimporteurs importeren naast siervis vaak ook kleine garnalen, kreeftjes en slakken voor de aquariumhandel. Tot voor kort konden al deze dieren op één gezondheidscertificaat worden geïmporteerd.

Eind vorig jaar liet de NVWA weten dat zulke gemengde importzendingen per 1 januari 2012 (in overeenstemming met de advies hierover van de Europese Commissie) een apart certificaat nodig hadden voor elke van de diergroepen: vissen, kreeftachtigen en schelpdieren. Dit leverde voor de importeurs veel extra kosten op, want de certificaten en ook de importcontroles worden berekend per certificaat.

Daarop heeft OFI, in samenwerking met Dibevo, bij de Chief Veterinary Officer van Nederland erop aangedrongen om iets aan deze ongewenste situatie te doen. De NVWA heeft zich hierover intern beraad en ook inlichtingen ingewonnen bij buurlanden. Het resultaat hiervan is dat de situatie van vóór 1 januari 2012 weer wordt hersteld: alle drie de diergroepen kunnen weer op één certificaat. Daarnaast zijn ook koralen en anemonen e.d. op dit certificaat bij te schrijven.