20 juli 2015 | Dossier:

Toename eikenprocessierups extra gevaarlijk voor honden

Contact met brandharen had grote gevolgen voor deze hond

Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups zijn er deze zomer veel meer eikenprocessierupsen in Nederland dan vorig jaar. Veel nesten hebben zich door de hoge temperaturen van de afgelopen periode naar de onderzijde van de stam verplaatst. De verlaten nesten boven in de boom hangen vrij in de wind en kunnen makkelijk op de grond waaien.

Naast mensen lopen ook dieren extra risico dit jaar. Van de afgelopen jaren zijn er al diverse voorbeelden bekend van honden die letsel hebben opgelopen vanwege contact met brandharen. Bij de hond op de foto moest de halve tong geamputeerd worden na contact met brandharen.

Minder bestrijding door bezuinigingen

Volgens het kenniscentrum staat de bestrijding van de eikenprocessierups door bezuinigingen op een laag pitje en dat vergroot de kans op contact met brandharen aanzienlijk. Het centrum waarschuwt boomeigenaren om de nesten uitsluitend te laten verwijderen door professionele bedrijven.

Eikenprocessierups met zijn pijnlijke brandharen

Advies: niet branden

Op veel plaatsen proberen particulieren en ondeskundige bedrijven de nesten te verwijderen door ze in brand te steken. En dat is geen slimme actie, want het wegbranden van de nesten leidt tot verwaaiing van de brandharen en extra besmetting van de omgeving.

Veel bestrijdingsbedrijven maken daarbij gebruik van uitzendkrachten die niet voldoende beschermd op pad worden gestuurd om rupsen te verwijderen en/of te verbranden. Deze mensen zijn zich niet bewust van de risico’s en stappen in busjes zonder de juiste procedures te volgen waardoor ook de gehuurde busjes onder de brandharen komen te zitten met alle ellende van dien voor de volgende gebruiker. Het kenniscentrum adviseert opdrachtgevers om erop toe te zien dat de Arbowet goed wordt nageleefd en dat de ingehuurde bedrijven voldoen aan alle veiligheidseisen.

Foto’s: Silvia Hellingman (hond) en Sarefo (eikenprocessierups)
Bron: Kenniscentrum Eikenprocessierups