06 juli 2015 | Dossier:

Tot 28 juli reageren op Nederlandse Franchise Code

Nederlandse Franchise Code

Onlangs is de consultatie van de Nederlandse Franchise Code (NFC) van start gegaan. De Nederlandse Franchise Code is de toekomstige code waarin duidelijk wordt vastgelegd hoe franchisegevers en -nemers zich moeten gedragen bij het aangaan en uitvoeren van een franchiseovereenkomst. De code wordt ontwikkeld in opdracht van minister Kamp door een schrijfcommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de franchisegevers en franchisenemers.

De nieuwe Franchise Code moet de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer bevorderen. De NFC bevat duidelijke richtlijnen over wederzijdse rechten en verplichtingen, informatievoorziening (ook in de precontractuele fase) en de franchiseovereenkomst.

Tot en met 28 juli is er gelegenheid om inhoudelijk op de code te reageren. Je kunt de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code hier lezen en downloaden. Reacties kun je sturen naar consultatieNFC@minez.nl. Het eindresultaat wordt op 3 september aan minister Kamp van Economische Zaken aangeboden.