21 juni 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Unielijst invasieve exoten uitgebreid met 12 soorten

Deze week heeft het Comité invasieve uitheemse soorten in Brussel ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om 12 aanvullende soorten schadelijke exoten te plaatsen op de Unielijst invasieve exoten. Deze soorten zijn sinds vorig jaar in discussie.

Smalle waterpest - invasieve exoot op Unielijst

Naar verwachting zal de Commissie dit besluit op 23 juni formeel bekrachtigen en vervolgens publiceren in het Europees Publicatieblad. De lijst wordt 20 dagen na publicatie van kracht. Zodra de lijst is gepubliceerd start de overgangsperiode waarin bestaande commerciële voorraden nog kunnen worden afgebouwd (zie de website van de RVO). Alleen voor de wasbeerhond zullen de regels vermoedelijk pas na 18 maanden in werking treden.

12 soorten

De aanvulling omvat de volgende 12 soorten:

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766 Egyptian goose Nijlgans
Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 Raccoon dog Marterhond of wasbeer-hond
Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 Muskrat Muskusrat of bisamrat
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Giseb Alligator weed Alligator weed
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus Japanese stiltgrass Microstegium
Asclepias syriaca L. Common milkweed Zijdeplant
Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel Chilean rhubarb Mammoetblad
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Giant hogweed Reuzenberenklauw
Impatiens glandulifera Royle Indian / Himalayan balsam Reuzenbalsemien
Elodea nuttallii (Planch.) St. John Nuttall’s waterweed Smalle waterpest
Myriophyllum heterophyllum Michaux Broadleaf watermilfoil Ongelijkbladig vederkruid
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. Crimson fountaingrass Lampenpoetsergras

Unielijst invasieve exoten

De Unielijst invasieve exoten vind je op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De lijst moet nog worden bijgewerkt met de hierboven omschreven aanvullende soorten.

Op de foto: smalle waterpest (foto: Christian Fischer)