29 februari 2012 | Dossier:

Minimaal € 300 subsidie voor beveiligingsscan

Veiligheidsscan

Bent u ondernemer en weet u niet zeker of uw bedrijf goed is beveiligd tegen criminaliteit en vandalisme? Vraag dan een onafhankelijke veiligheidsscan aan. De overheid geeft hiervoor een subsidie van € 300 per scan, per vestiging.

Slechte beveiliging kost geld

Veel bedrijven worden jaarlijks slachtoffer van criminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zich onveilig voelen, minder investeren en soms zelfs hun bedrijf sluiten.

En ook al vergoedt de verzekeringsmaatschappij de schade geheel of gedeeltelijk: de ondernemer is altijd de dupe door het vele geregel en lijdt vaak omzetverlies. Ook is er vaak een eigen risico van toepassing waardoor het altijd geld kost. Een goede beveiliging is dus van essentieel belang voor de bedrijfscontinuïteit.

Wat heb ik aan de beveiligingsscan?

Met de beveiligingsscan krijgen kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers of 10 fte’s) onafhankelijk advies van een erkende veiligheidsadviseur. De uitkomsten van deze scan krijgt u uitgereikt in de vorm van een beveiligingsrapport.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De overheid vergoedt € 300 per scan, per vestiging. Bovendien kunt u op basis van de beveiligingsscan de helft van de kosten voor het veiliger maken van uw zaak vergoed krijgen, met een maximum van € 700. In totaal kunt u dus maximaal € 1000 subsidie ontvangen per vestiging.

Waar kan ik de subsidie aanvragen?

Per 1 maart kunt u een subsidieaanvraag indienen op de website Stavoorjezaak.nl. De ervaring leert dat de subsidiepot voor de beveiligingsscan razendsnel leegloopt. Reageer dus snel want op=op.

Welke adviseur moet ik nemen?

Probeer een adviseur te zoeken uit de omgeving van uw bedrijf die niet meer dan € 300,- rekent voor de beveiligingsscan (de maximale vergoeding vanuit de regeling).

Het zit met het afdekken van andere risico’s in mijn bedrijf?

Beveiliging is een ding, maar u heeft natuurlijk te maken met nog veel meer bedrijfsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan brand, waterschade of wanneer een van uw klanten u voor iets aansprakelijk stelt.

Dibevo-leden kunnen deze risico’s gratis en vrijblijvend laten screenen door een adviseur van Dibevo Risk. Baat het niet, dan schaadt het niet! Bel tel. 030 - 284 86 19 voor een afspraak of meer informatie.