06 mei 2013 | Dossier:

Vertrouwenslijn Afpersing verlengd

Afpersing is een schadelijke vorm van criminaliteit die ook dierenwinkels kan treffen

Ondernemers die te maken krijgen met afpersing, kunnen ook de komende jaren terecht bij de Vertrouwenslijn Afpersing. De telefonische hulpdienst is financieel veilig gesteld tot 2015.

Onder druk gezet

Afpersing komt weinig in het nieuws omdat het zich veel te vaak in het verborgene afspeelt en slachtoffers geen aangifte durven doen. Onderzoek wijst uit dat – afhankelijk van plaats en branches – tot 6 procent van de ondernemers met een vorm van afpersing te maken heeft. Doel kan zijn het verkrijgen van geld, goederen of informatie, het afdwingen van bevoordeling bij opdrachtverstrekking enzovoort. Schadelijk voor de persoon zelf (isolement, angst, verminderd zelfvertrouwen), en voor de onderneming (verlies van geld en kwaliteit).

Vertrouwenslijn Afpersing: tel: 0622 962 771

Wordt u geconfronteerd met afpersing? Neem dan contact op met de Vertrouwenslijn Afpersing: tel: 0622 962 771. Veel bellers zijn al geholpen door adviezen, een moreel steuntje in de rug of een doorverwijzing naar andere instanties.

De Vertrouwenslijn hanteert de volgende veiligheidseisen:

  • Onvoorwaardelijke geheimhouding
  • Gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
  • De vertrouwenspersoon opereert volledig onafhankelijk is geen onderdeel van welke instantie dan ook
  • Er worden geen acties ondernomen zonder expliciete instemming van betrokkene.