17 februari 2011 | Dossier:

Voorkom verzuimboete van Belastingdienst

Geld

Sinds 1 januari 2011 kunt u een verzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. De hoogte van de verzuimboete is gebaseerd op het bedrag dat u had moeten betalen en kan oplopen tot € 4.920,- per verzuim. Als u een belastingaanslag niet of te laat betaalt, betekent dit dat u uiteindelijk altijd meer betaalt. U betaalt dan ook nog invorderingsrente en andere kosten.

De belastingdienst laat er geen misverstand over bestaan. “Als de invorderingsmaatregelen geen oplossing bieden, zijn wij gedwongen uw faillissement aan te vragen. Het faillissement betekent meestal het einde van uw onderneming”, aldus de Belastingdienst (!).

Bron: Belastingdienst