03 maart 2011 | Dossier:

Wachtdagen: bevriezen van loon?

Zandloper: wachtdagen voor werknemers

Als een werknemer ziek wordt, mogen werkgevers de loonbetaling tot maximaal twee dagen opschorten. Dit noemen we wachtdagen. U mag echter alleen wachtdagen hanteren als dit in de cao staat vermeld of als dit is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Is dat niet het geval, dan dient u vanaf dag één het loon van de zieke medewerker door te betalen.

Wanneer de medewerker door een wachtdag onder het wettelijk minimumloon uitkomt, dan zijn er twee opties:

  1. De werkgever vult het tekort aan;
  2. De medewerker geeft dit op via de belastingaangifte en krijgt dan alsnog compensatie.

Als werkgever mag u maximaal twee wachtdagen rekenen. Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding. Als de medewerker binnen vier weken opnieuw ziek is, mag u niet opnieuw wachtdagen hanteren.