18 december 2013 | Dossier:

Wapen of toch niet?

 

 

Ik heb bezoek gehad van een oud-politieagent en die gaf mij een kopietje met een tekst waaruit zou kunnen blijken dat een dergelijk apparaat onder de wapenwet valt. Is dat zo”

 

 

Een ondernemer had een bezoek gekregen van een politieagent die dacht dat een k9 kannon, oftewel een tennisbalschieter, onder de wapenwet viel. Dibevo zocht het uit.

Soms is niet helemaal duidelijk of speelgoed voor een huisdier misschien gezien kan worden als wapen. In dit geval een k9 kannon, oftewel een tennisbalwegschieter. Dibevo zocht het uit.

Wet Wapens en munitie

In de Wet Wapens en munitie staat het antwoord onder paragraaf 1, artikel 2, lid 4. Uit deze tekst blijkt dat een fel geel k9 kannon geen wapen is naar de letter van de wet, maar speelgoed voor de hond.

Heeft u een vraag of u bepaald speelgoed mag verkopen? Of twijfelt u of de dierbenodigdheden tegenstrijdig met de wet zijn? Stel gerust uw vraag en wij zoeken het voor u uit.

Neem contact op met Dibevo

 

 

De volgende tekst staat hier vermeld:

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder categorie I, sub 7°, zijn geen wapens in de zin van deze wet voorwerpen die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed te worden gebruikt en die redelijkerwijze niet geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen of om personen te bedreigen of af te dreigen.