16 december 2015 | Dossier:

Welke afmetingen moeten dierenverblijven hebben?

Huisvesting van huisdieren

Een vaak terugkerende vraag is hoe groot de dierenverblijven moeten zijn in een dierenpension, dierenspeciaalzaak en dierengroothandel. Het Besluit houders van dieren bevat alleen doelvoorschriften (je moet een dier adequaat huisvesten) en geen vaste afmetingen.

Op deze pagina vind je richtlijnen voor huisvesting van gezelschapsdieren en de minimale afmetingen van dierenverblijven die zijn opgesteld door een onafhankelijke Commissie van deskundigen die onder voorzitterschap staat van de WUR.

Foto: Christine Majul via Flickr