14 december 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel, Veiligheid

Een bedrijfshulpverlener (BHV): moet je dat geregeld hebben?

Wat moet je doen als je werknemer van de trap valt? Welke stappen zet je als een hond de stagiaire bijt? Of hoe handel je bij een beginnende brand in de hoek van je voorraad? De BHV'er weet het!

BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening op te nemen in je bedrijfsvoering. De Arbowet schrijft echter niet voor hoe je dat moet regelen. Belangrijk is dat je rekening houdt met de grootte van je bedrijf en de risico's die er zijn. In grotere bedrijven is het logisch als één of meerdere werknemers de taak van BHV'er op zich nemen, maar bij kleinere ondernemingen mag de BHV'er ook de werkgever zelf zijn.

Aantal BHV'ers

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast moeten er altijd voldoende BHV'ers aanwezig zijn in het bedrijf. De werkgever moet dus rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

Kennis van de BHV'ers up-to-date houden

De meeste BHV-opleiders hebben een jaarlijkse terugkomdag om de kennis up-to-date te houden, maar wettelijk verplicht is dat niet. Zolang de kennis en vaardigheden van de BHV'er niet verloren gaat én de BHV'er weet hoe hij moet handelen bij gevaarlijke situaties dan is dat voldoende. Dit staat ook vermeld in de RI&E. In de praktijk blijkt dat mensen het beste leren van praktijktrainingen en ontruimingsoefeningen.

Het Huisdier Kennis Instituut verzorgt ook BHV-cursussen en BHV-herhalingen. Op de website van het HKI kun je meer lezen over de tarieven.

Wat is het verschil tussen een EHBO’er en BHV’er?

De BHV’er doet meer dan alleen eerste hulp verlenen bij personen. Zo weet hij ook wat te doen bij een beginnende brand, hoe hij anderen moet aansturen (bijvoorbeeld om een ambulance te bellen of kijkers weg te houden bij de situatie) en welke stappen hij moet zetten bij een beginnende brand. Een EHBO’er is breder opgeleid in het verlenen van eerste hulp. Vanuit de Arbowet is het daarom verplicht dat in ieder bedrijf een of meerdere BHV’ers aanwezig zijn.

Van bedrijfshulpverlening naar basishulpverlening

Het kabinet wil bedrijfshulpverlening vervangen door basishulpverlening. Dit houdt in dat BHV straks niet alleen verplicht is voor bedrijven, maar ook op andere plaatsen waar mensen samenkomen. Bijvoorbeeld ook in vrijwilligersorganisaties, bij kleine evenementen en in clubhuizen van sportverenigingen. Het kabinet wil deze verandering doorvoeren, omdat op dit moment niet duidelijk is wie in bepaalde situaties verantwoordelijk is voor de hulpverlening. Ook blijkt dat hulpverlening buiten een bedrijf andere eisen stelt dan de bestaande bedrijfshulpverlening. Wanneer deze wijziging gaat gelden, is nog niet bekend.

Bron: Rijksoverheid