09 november 2011 | Dossier:

Winkeliers verder onder druk door schaalvergroting en internet

Het totale winkelvloeroppervlak neemt in Nederland sneller toe dan de bevolking en de consumentenbestedingen in de detailhandel. Bovendien kopen mensen steeds vaker via internet. Hierdoor komt de omzet per vierkante meter winkeloppervlak verder onder druk te staan. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vandaag uitgebrachte studie, 'Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking'.

Schaalvergroting is en blijft de belangrijkste ruimtelijke trend in de detailhandel. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal vierkante meters vloeroppervlak per winkel nog harder dan in de vier decennia daarvoor. De gemiddelde winkel is nu ruim zeven keer zo groot als in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het aantal winkels daarentegen is sinds 2003 licht gedaald en het marktaandeel webwinkels explosief gestegen.