01 juli 2015 | Dossier:

WW-wijzigingen per 1 juli 2015 ook belangrijk voor werkgevers

WW - werkloosheidswet

De wijzigingen in de WW die per 1 juli ingaan, zijn ook voor werkgevers van belang, met name bij het in dienst nemen van een werkloze. Maar het is ook van belang als je een werknemer wilt ontslaan die vervolgens in de WW komt. De praktijk wijst uit dat werknemers dan aan de werkgever vragen wat de WW-rechten zijn.

WW tot 1 juli 2015

De WW verzekerde het zogenaamde arbeidsurenverlies. Als een medewerker ontslagen wordt dan verliest hij al zijn arbeidsuren en op basis van het inkomen dat hij daarmee verdiende, wordt de WW-uitkering vastgesteld op 70% van dat inkomen (de eerste twee maanden 75%). Als de voormalige medewerker een baan vindt voor een paar uur per week, dan wordt de uitkering opnieuw vastgesteld, waarbij de uren dat hij werk heeft buiten beschouwing worden gelaten.

Een voorbeeld volgens de oude WW
Een werknemer werkt 38 uur per week tegen een loon van € 2.000 per maand. Hij wordt werkloos. De uitkering bedraagt dan 70% van € 2.000 = € 1.400. Hij vindt een baan voor 19 uur in de week en daarmee verdient hij € 750. Het arbeidsurenverlies is gehalveerd dus ook de uitkering wordt gehalveerd.

Resultaat is een WW-uitkering van € 700 en inkomsten uit arbeid € 750 maakt samen € 1.450. Door 19 uur te werken gaat de werknemer er dus € 50 bruto per maand op vooruit. Niet bepaald een stimulans om te gaan werken.

WW na 1 juli 2015

De WW verzekert nu meer het inkomensverlies. Als de werknemer werkloos wordt, wordt eerst het WW-maandloon vastgesteld. Dat is het loon waarop de WW-uitkering is gebaseerd. In de praktijk is dat dus het laatst verdiende loon voordat de werknemer werkloos werd. De WW-uitkering wordt nu ook achteraf betaald. Elke maand moet de werkloze een inkomensopgave insturen. De inkomsten worden afgetrokken van het WW-maandloon en vervolgens wordt de WW-uitkering opnieuw berekend.

Voorbeeld als hiervoor volgens nieuwe WW
Een werknemer werkt 38 uur tegen een loon van € 2.000 per maand. Hij wordt werkloos. De uitkering bedraagt dan 70% van € 2.000 = € 1.400. Hij vindt een baan voor 19 uur in de week en daarmee verdient hij € 750. Het WW-maandloon wordt nu € 2.000 - € 750 = € 1.250.

De WW-uitkering bedraagt 70% van € 1.250 = € 875. Samen met de inkomsten uit werk heeft de werknemer maandelijks € 1.625. Door 19 uur te werken gaat de werknemer er dus € 225 bruto per maand op vooruit. Dat is in ieder geval een betere stimulans om te gaan werken.