13 juli 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering

NOW-regeling verlengd: NOW 2.0 geeft tegemoetkoming in loonkosten

De NOW-regeling is verlengd. De zogenaamde NOW 2.0 kan sinds 6 juli aangevraagd worden bij UWV. Voldoe je aan de voorwaarden, dan ontvang je een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Ten opzichte van de eerste NOW-regeling zijn een aantal voorwaarden bijgekomen, waaronder de inspanningsverplichting voor werkgevers om medewerkers te laten omscholen of bijscholen.

Now-regeling naar NOW 2.0

Om- en bijscholing werknemers

De eerste NOW-regeling had als doel om in de coronacrisis banen en inkomens te beschermen. Ook de NOW 2.0 moet werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen, maar de nieuwe realiteit laat zien dat niet iedere baan behouden kan blijven. Dat maakt dat werknemers gestimuleerd moeten worden zich om of bij te scholen. Op deze manier worden zij meer beweeglijk op de arbeidsmarkt en kunnen zij banenkansen optimaal benutten. 

Inspanningsverplichting werkgevers

Een van de aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0 is dat werkgevers hun werknemers moeten stimuleren zich te laten om- of bijscholen. Om aan te tonen dat jij aan deze voorwaarde voldoet, moet je het volgende doen:

  1. Je legt een verklaring af bij de aanvraag van de NOW 2.0 dat jij je zal inzetten voor de werknemers voor wie jij de regeling aanvraagt;
  2. Je voert een goed gesprek met de werknemers waarin je hen stimuleert gebruik te maken van de subsidieregelingen uit het pakket ‘NL Leert Door’.

NL Leert Door

Het pakket NL Leert Door is een uitbreiding op het Noodpakket. Dit pakket bestaat uit twee subsidieregelingen die het gezamenlijk mogelijk maken dat werknemers laagdrempelig ontwikkeladvies kunnen aanvragen bij een loopbaanadviseur en daaropvolgend online scholingsactiviteiten bij publieke en private opleiders kunnen volgen. Op dit moment staat NL Leert Door in de stijgers en ziet de planning er als volgt uit:

  • Medio juli 2020 kunnen loopbaanadviseurs die benaderd zijn door werkgevers en/of werknemers de subsidieregeling NL Leert Door aanvragen;
  • Begin augustus 2020 starten de loopbaanadviseurs met het geven van ontwikkeladvies aan deelnemers; 
  • Het vierde kwartaal van 2020 kan er door deelnemers gratis gebruik gemaakt worden van de online scholingsactiviteiten.

Help je werknemers een extra handje

Heb je jouw werknemers uitgebreid verteld over NL Leert Door, dan zijn er nog een aantal extra tips die je hen kan geven. Adviseer de werknemers bijvoorbeeld om hun carrièrekansen te onderzoeken door het maken van beroepskeuzetesten en zich te verdiepen in kansrijke beroepen via de website van NLWerktDoor.