30 november 2012 | Dossier:

17% detailhandel verwacht omzettoename in 2013

Valt de economische crisis mee voor de detailhandel?

Volgens de resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) heeft het ondernemersvertrouwen zijn dieptepunt bereikt. Ten opzichte van een jaar geleden zijn ondernemers vooral somber over de werkgelegenheid, de orderposities en de winstgevendheid. Toch ziet een deel van de detailhandel wel degelijk licht aan de horizon.

Personeel

De negatieve economische verwachtingen gelden vooral voor de bouw- en transportsector. In de bouw alleen al verwacht 44% van de bedrijven in 2013 met minder personeel door te moeten gaan. De detailhandel ziet het rooskleuriger in: per saldo verwacht 3% van de ondernemers een toename in het personeelsbestand.

Omzetontwikkeling

Veel sectoren verwachten een flinke afname van de omzet in 2013. Van alle sectoren is de handel het meest positief over de omzetontwikkeling. Ruim 17% van de detailhandelsondernemers verwacht een omzettoename, bij de groothandel ligt dat op 14%.

Investeringen

Waar de bouw en de landbouw de investeringen zien dalen, blijft de industrie redelijk stabiel met een afname van 1%. De detailhandel verwacht dat de investeringen in 2013 met 5% zullen toenemen.

Wat is COEN?

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, MKB-Nederland, VNO-NCW, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

Bronnen en meer informatie: MKB-Nederland, Kamer van Koophandel