06 maart 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel, Wet- en regelgeving

5 nieuwe Arbo-eisen die jouw bedrijf raken [blog]

Heb je medewerkers in dienst? Dan heb je vast wel eens te maken gehad met de arbodienst. Mijn collega’s en ik merken dat niet alle ondernemers even blij zijn met hun arbodienst. De communicatie tussen werkgever en arbodienstverlener is ook bepaald niet eenvoudig. Zo heb je als werkgever bijvoorbeeld de verplichting om de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden in het proces om weer aan het werk te kunnen, maar tegelijkertijd is het niet toegestaan om die werknemer te vragen wat hij mankeert. De arbodienstverlener mag daar ook geen uitspraak over doen, terwijl jij wel degene bent die hem betaalt.

Bedrijfsarts

Dit fenomeen en de ontevreden geluiden over de arbodienst zijn ook bij de regering aangekomen. Daarom is besloten de Arbowet per 1 juli 2017 aan te passen. Het doel van die aanpassingen is om de werkgever en de arbodienstverlener dichter bij elkaar te brengen. Door deze gezamenlijke inspanning voorkom je dat werknemers (langdurig) uitvallen of krijg je ze weer op een goede en snelle manier aan het werk. In eerste instantie bij het eigen bedrijf, maar als dat niet mogelijk is, bij een ander bedrijf.

Wat verandert er?

Wil je precies weten wat er allemaal gaat veranderen per 1 juli, kijk dan op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar vind je een overzicht van alle wijzigingen. Ik ga nu alleen in op de wijzigingen waar de meeste Dibevo-leden mee te maken krijgen.

Om te beginnen wordt het verplicht om een overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener. Die overeenkomst noemen ze het Basiscontract arbodienstverlening. Daarin worden de afspraken tussen de arbodienstverlener en de werkgever vastgelegd. Ook alle vernieuwde regels staan daarin. De vijf meest belangrijke zijn:

1. Open spreekuur
Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken, ook als die (nog) geen klachten heeft. De medewerker moet anoniem naar de bedrijfsarts kunnen.

2. Bedrijfsarts moet werkplek kunnen bezoeken
De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkplek zodat hij zelf kan horen, zien en ervaren wat er op de werkplek gebeurt en leeft. Daarnaast kan hij rechtstreeks overleggen met de preventiemedewerker. In de meeste gevallen is dat de werkgever.

3. Second opinion
De werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts.

4. Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts
In de nieuwe wet wordt de onafhankelijke, adviserende rol van de bedrijfsarts meer benadrukt.

5. Toezicht op arbodienst en bedrijfsartsen
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag werkgevers zonder Basiscontract arbodienstverlening beboeten. Ook arbodiensten of bedrijfsartsen kunnen sancties krijgen als ze de regelgeving niet (voldoende) naleven.

Dibevo ZorgPortaal

Dibevo Risk volgt deze ontwikkeling op het gebied van verzuim en arbo op de voet en biedt de leden het Dibevo ZorgPortaal aan. Met het Dibevo ZorgPortaal voldoe je aan alle verplichtingen die per 1 juli 2017 gaan gelden en ben je goed verzekerd van de eerste tot de laatste verzuimdag. Wil je meer weten over het Dibevo ZorgPortaal? Kijk dan op dibevozorgportaal.nl of neem contact op met Dibevo Risk op tel. 030-2848619 of risk@dibevo.nl.


Jolanda van der Weert - VSP RiskGastblogger: Jolanda van der Weert
Jolanda van der Weert verzorgt de communicatie voor Dibevo Risk. Ze staat voortdurend in contact met zowel ondernemers op de werkvloer als de Risk-adviseurs. Als gastblogger voor Dibevo geeft ze informatie, advies en tips om je onderneming zo veilig mogelijk te houden en je daarmee dus te behoeden voor ongelukken in kleine en grote hoeken.